ความเป็นมา


เมื่อประมาณ ปลายปี 2528 หลวงพ่อเทียน  จิตฺตสุโภ ได้เดินทางมาสอนธรรมที่ สวนยาง ณ ที่เป็นสวนธรรมสากล ในปัจจุบัน  คุณถาวร พงศ์ประยูร ได้ซื้อที่ให้เป็น สถานปฏิบัติธรรมในสายหลวงพ่อเทียน โดยนิมนต์ พระในสายงานหลวงพ่อเทียนมาสอน
ปัจจุบัน พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมโม  ได้เข้ามาดูแล การสอนที่ สวนธรรมสากล