แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม สวนธรรมสากล จ. สงขลามูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ทุกวันพุธ และ วันเสาร์
แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม สวนธรรมสากล จ. สงขลา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
(กิจกรรมทุกวันพุธ)